Wydział Nauk o Wychowaniu

Opis zadań

Wydział Nauk o Wychowaniu wywodzi się z Wydziału Humanistycznego oraz przyłączonej do Uniwersytetu Łódzkiego w 1956 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Wydział powstał w roku 1991, po wydzieleniu katedr pedagogicznych i psychologicznych z Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz przyłączeniu łódzkiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W ramach Wydziału prowadzone są studia na czterech kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia i wychowanie fizyczne i zdrowotne. Wszystkie kierunki uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Dowodem wysokiego poziomu badań naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk u Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego jest przyznana Wydziałowi kategoria A w ewaluacji dyscyplin naukowych.

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
Tel. (042) 665 57 10
e-mail: wnow@uni.lodz.pl

Dane kontaktowe

Wydział Nauk o Wychowaniu

  • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-57-22 e-mail: www: wnow.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek