PROFIL PRACOWNIKA: Anna Buła

O mojej pracy

Starszy wykładowca - Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji, Wydział Nauk o Wychowaniu

 

Starszy wykładowca jest pracownikiem dydaktycznym. Praca na tym stanowisku obejmuje zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych obejmuje m.in.:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

- terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

- koordynowanie przedmiotów m.in.: Edukacja śródroczna z metodyką, Podstawy edukacji przyrodniczej, Filozofowanie z dziećmi;

- przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;

- opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

- przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych, obejmuje m.in.:

- udział w pracach Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu;

- współpracę z otoczeniem społeczno-kulturowym w zakresie promowania dobrych praktyk pedagogicznych;

- opiekę nad praktykami zawodowymi studentów, przygotowujących się do podjęcia pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej;

- działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych

- inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne – kierunkowy opiekun praktyk, przewodnicząca komisji rekrutacyjnej na WNoW

 

Dyżury

Starszy wykładowca - Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji, Wydział Nauk o Wychowaniu

wtorek: godz .18.00 - 19.30

Biografia

Pracuję na Uniwersytecie Łódzkim od 1987 roku.

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki –nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 2 lipca1998r.

działalność naukową i dydaktyczną koncentruję w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

Jestem autorką publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim koncepcji filozofowania z dziećmi oraz kształcenia praktycznego nauczycieli wczesnej edukacji

W latach 2010 - 2014 pełniłam funkcję kierownika projektu "Poznać, Zrozumieć, Doświadczyć" finansowanego z EFS

Obecnie pełnię funkcję kierownika organizacyjnego w projekcie wdrożeniowym "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" w ramach POWER, konkurs NCBiR

Zainteresowania

Moje zainteresowania koncentruję wokół edukacji przyrodniczej małego dziecka rozumianej jako życiodajna przygoda oraz wokół koncepcji filozofowania z dziećmi. Ukończyłam Studium Podyplomowe dla Nauczycieli Nowoczesna Dydaktyka w Szkole. Dociekania Filozoficzne z dziećmi i młodzieżą zorganizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji przy Politechnice Warszawskiej. Przez wiele lat prowadziłam nowatorskie zajęcia z uczniami klas I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi wykorzystując metodę M. Lipmana. Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami UŁ na specjalności pedagogika wieku dziecięcego wprowadzające w teorię i praktykę filozofowania z dziećmi i objęłam opieką merytoryczną filozofujące przedszkole w Łodzi. Ideę dociekań filozoficznych z najmłodszymi upowszechnia na pedagogicznych konferencjach naukowych. Obecnie jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie koncepcji M. Lipmana

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności