Katedra Badań Edukacyjnych

Opis zadań

Opis obszaru i kierunków badań:

Prowadzone badania koncentrują się na analizowaniu warunków przebiegu różnych praktyk edukacyjnych, wraz z projektowaniem możliwości zmian i próbami ich wdrażania.

Podstawowe kierunki badań:

 1. Metodologia badań pedagogicznych - metody gromadzenia i analizy danych, wykorzystujące różne przesłanki filozoficzno-teoretyczne (obiektywna hermeneutyka, badania narracyjne i biograficzne autoetnografia, metoda komunikacyjno-lingwistyczna, teoria pomiaru, metody statystyczne). Kształcenie w zakresie metodologii badań naukowych. Edukacyjne badania transdyscyplinarne - powiązania pedagogiki z antropologią kulturową, filozofią i literaturoznawstwem.
 2. Analiza warunków i działań - oraz projektowanie - wspierania rozwoju i włączania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych o różnych potrzebach edukacyjnych, z wykorzystaniem perspektywy pedagogiki społecznej oraz pedagogiki specjalnej. W tym: uczenie się w procesach uczestnictwa społecznego; wielokulturowość w doświadczeniu; warunki partycypacyjnej pracy z młodzieżą z zubożałych sąsiedztw; pamięć o Holokauście w praktyce edukacyjnej nauczycieli; warunki edukacji włączającej; emancypacja i autonomia relacyjna osób z niepełnosprawnością.
 3. Profesjonalizacja działań zawodowych pedagogów. Aspekty profesjonalności w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Najważniejsze publikacje:

 • Krawczyk A., 2023, Doświadczanie międzykulturowości. Na podstawie narracji młodych osób dorosłych żydowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Urbaniak-Zając D., Piekarski J., 2022, Metodologiczna rekonstrukcja warunków tworzenia wiedzy. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Kafar M., A. Kacperczyk (red.) 2020, Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia". O autoetnografii, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Pasikowski, S. (2019), Individual Methodological Orientations – Theoretical Background and a Model of the Phenomenon. Przegląd Badań Edukacyjnych/Educational Studies Review, 28(1), 111-147
 • Piekarski J., D. Urbaniak-Zając, S. Pasikowski (red.), (2019), Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Pasikowski S., 2019, Pomiar pośredni cech modelowanych w strukturze opozycji. Formuły integracji danych. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK
 • Kijak R., Podgórska-Jachnik D., Stec J. (2019), Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna. Wydawnictwo Difin
 • Kos E.A., 2018, Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 • Urbaniak – Zając D. (2016), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów, Kraków: Impuls
 • Kafar M. (red.), Scientific Biographies. Between the ‘Professional’ and ‘Non-Professional’ Dimensions of Humanistic Experience, Łódź University Press, Kraków: University Press
 • Urbaniak – Zając D., Kos E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Warszawa: WN PWN

Najważniejsze projekty badawcze:

 • Projekt badawczy NCN nr 3652/B/H03/2011/40 pt. Kształcenie akademickie pedagogów z perspektywy doświadczeń zawodowych absolwentów i wymogów praktyki. W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego, projekt zespołowy pod kierownictwem Danuty Urbaniak-Zając (w latach 2011-2015)
 • The dynamics of adolescent couple relationships in the face of social constraints caused by the COVID-19 pandemic, NAWA Granty Interwencyjne, 2021, kierownik S. Pasikowski
 • Models of research practice and academic education in the field of empirical research methodologies and statistics, NAWA Prom, 2019, kierownik merytoryczny S. Pasikowski
 • Idiomy formatywne w biografiach naukowych - kontekst amerykański, grant NCN, (kierownik M. Kafar w latach 2017-2018). Grant w ramach wieloletniego projektu „Perspektywy Biograficzne”
 • Badanie stanu edukacji włączającej w polskim systemie oświaty (2020, na zlecenie ORE i MEIN) D. Podgórska-Jachnik Krótki opis współpracy realizowanej z ośrodkami akademickimi z Autonomous University of Madrid (Hiszpania), University of Alcala de Henares (Hiszpania), University of Bari (Włochy), Catholic University of Leuven (Belgia) w zakresie badań nad pomiarem jakości bliskich relacji interpersonalnych adolescentów (S. Pasikowski)
 • University of Alcala de Henares (Hiszpania) - kształcenie akademickie w dziedzinie metodologii badań społecznych. (S. Pasikowski)
 • Department of Communication, University of South Florida (USA) badania biograficzno-narracyjne w obszarze autoetnografii (M. Kafar)
 • Zachodniokazachski Państwowy Uniwersytet Mahambata Utemisova w Uralsku – praca nad podręcznikiem o edukacji włączającej. (D. Podgórska-Jachnik )

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia pracowników

 • Medal Komisji EdukacjiNarodowej - dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Dane kontaktowe

Katedra Badań Edukacyjnych

 • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-65 e-mail:

Skład osobowy