Biuro ds. Rozwoju Wydziału

Opis zadań

Biuro ds. Rozwoju Wydziału koordynuje proces ewaluacji dyscyplin: pedagogika i psychologia w ramach Systemu Ewidencji Dyscyplin Naukowych (SEDN). Jednostka zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury IT m.in. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, oprogramowania i sieci komputerowej. Biuro prowadzi procedurę związaną z awansami naukowymi (doktoraty i habilitacje) prowadzonymi przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (także BIP). Zajmuje się nawiązywaniem współpracy z biznesem w zakresie bieżących działań Wydziałowej Rady Pracodawców. Prowadzi sprawy związane z promocją i wizerunkiem Wydziału. Zajmuje się obsługą programów m.in. wymiany studentów MOST, Zdolny Uczeń – Świetny Student. Biuro koordynuje działania związane z przebiegiem ewaluacji w jednostkach organizacyjnych oraz administruje prace Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ponadto Biuro koordynuje sprawy rekrutacji. Biuro ds. Rozwoju Wydziału podlega bezpośrednio Dziekanowi.

Dane kontaktowe

Biuro ds. Rozwoju Wydziału

  • Pomorska 46/48 91-408 Łódź

Skład osobowy