Biuro ds. Projektów

Opis zadań

Biuro ds. Projektów wspiera i koordynuje prace zespołów projektowych, które wykonują działania dotyczące projektu. Zajmuje się również przygotowywaniem i prowadzeniem dokumentacji projektowej. Zapewnia konsultacje w przygotowaniu raportów rocznych i końcowych. Informuje o wszelkich zmianach w uregulowaniach prawnych obowiązujących na UŁ dotyczących realizacji projektów. Biuro rejestruje i monitoruje realizowane projekty. Przygotowuje sprawozdania z realizowanych projektów. Biuro ds. Projektów podlega bezpośrednio Dziekanowi.

Dane kontaktowe

Biuro ds. Projektów

  • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-57-15 e-mail:

Skład osobowy