Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych

Opis zadań

Kierownik: dr Sylwia Michlewska

Zadania jednostki

  • zapewnienie dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Pracowni,
  • wspieranie pracowników i doktorantów korzystających z Pracowni poprzez pomoc w wykorzystaniu aparatury oraz w doborze odpowiednich metod badawczych,
  • pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem infrastruktury Pracowni.Dane kontaktowe

Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-31 e-mail: www: http://pomistb.biol.uni.lodz.pl/

Skład osobowy