Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

Opis zadań

Katedra prowadzi badania w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna koncentrując się na trzech gałęziach geografii człowieka: geografii politycznej (w tym geografii wyborczej i wojennej, geografii mniejszości narodowych i religijnych); geografii historycznej (w szczególności morfologii i morfogenezy miast oraz historycznych form przestrzennych osadnictwa wiejskiego, ochrony dziedzictwa kulturowego, a także granic reliktowych oraz materialnych śladów antropogenicznych zanikającego osadnictwa); regionalnej geografii społeczno-ekonomicznej (Polska środkowa, kraje tzw. Południa).

W Katedrze prowadzona jest specjalizacja magisterska z Geografii politycznej, historycznej i studiów regionalnych oraz prowadzone są seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie związane z tematyką badań realizowanych przez Zespół pracowników Katedry.

Dane kontaktowe

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-90 e-mail: www: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy