Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

Opis zadań

Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie wielosektorowego modelowania gospodarki narodowej. Głównym narzędziem badawczym jest model input-output oraz jego rozwinięcia, .Prowadzone analizy dotyczą różnorodnych obszarów, wśród których można wymienić zagadnienia związane z wpływem gospodarki na środowisko, politykę energetyczną, innowacyjność, przepływy instrumentów finansowych, wymianę międzynarodową, procesy inflacyjne,

Dane kontaktowe

Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-55-22 e-mail: www: www.inforum.uni.lodz.pl

Skład osobowy