Sekcja ds. IDUB

Opis zadań

 • Koordynowanie działań wynikających z konieczności współpracy z innymi Działami w Uniwersytecie Łódzkim odnośnie konkursów IDUB
 • tworzenie/aktualizowanie regulaminów konkursów
 • merytoryczna i koncepcyjna praca na regulaminami
 • przygotowywanie formularzy, wniosków w aplikacji Forms
 • koordynowanie i obsługa techniczna procesu oceny wniosków,
 • opracowywanie wyników konkursów (statystyka)
 • przygotowywanie decyzji i rankingów
 • tworzenie i aktualizacja zarządzeń, które mają ścisły związek z uruchamianymi konkursami IDUB (powoływanie” Komisji oceniających),
 • wspieranie naukowców w aplikowaniu w wewnętrznych konkursach
 • organizowanie cyklicznych spotkań (szkoleń) dla naukowców i doktorantów,
 • organizowanie i przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji rekomendującej wnioski przeznaczone do finansowania
 • Rozlicznie projektów, które uzyskały finansowanie w konkursach IDUB
 • współpraca z kierownikami projektów w zakresie prawidłowej realizacji wydatków,
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków i wszelkimi zmianami wynikającymi z realizacji projektów,


Dane kontaktowe

Sekcja ds. IDUB

 • Uniwersytecka 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-41-58 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy