PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Kozerawska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- obsługa procesu oceny wniosków

- opracowywanie wyników konkursów (statystyka)

- przygotowywanie decyzji

- rozliczanie projektów realizowanych w ramach konkursu

Doktoranckie granty badawcze ed. 2022

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-41-40

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź