Sekcja Dokumentów Życia Społecznego

Opis zadań

Działalność Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje następujące zadania:

 • realizacja polityki gromadzenia i uzupełniania dokumentów życia społecznego (m.in. analiza katalogów aukcyjnych i typowanie zbiorów do zakupu, współpraca z Odziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów);
 • opracowanie i wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych i rekordów kartotekowych, w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami;
 • sporządzanie rekordów egzemplarza i opracowanie techniczne dokumentów życia społecznego;
 • ewidencjonowanie dokumentów życia społecznego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki;
 • organizacja i prowadzenie księgozbioru podręcznego;
 • udostępnianie dokumentów życia społecznego;
 • magazynowanie i porządkowanie dokumentów życia społecznego;
 • udział w skontrach i selekcja dokumentów życia społecznego;
 • realizacja planowej polityki ochrony dokumentów życia społecznego (m.in. typowanie obiektów do konserwacji, współpraca z Pracownią Konserwacji Zbiorów);
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z ochroną i udostępnianiem dokumentów życia społecznego;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej poprzez realizację kwerend, przygotowywanie eksponatów na wystawy, udział w konferencjach czy prezentowanie dokumentów życia społecznego studentom i gościom;
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.


Charakterystyka zbiorów

Dokumenty Życia Społecznego to najliczniejsza kolekcja zbiorów specjalnych w Bibliotece UŁ. Obejmuje ona różnorodne materiały dotyczące wielu dziedzin życia gospodarczego, politycznego, społecznego i naukowego, takie jak: ulotki, afisze, obwieszczenia, komunikaty, plakaty filmowe i teatralne, programy teatralne i filharmoniczne, deklaracje, teksty mów, kazań i petycji, materiały z kampanii wyborczych, książki telefoniczne i adresowe, katalogi aukcyjne, rozkłady jazdy PKP i PKS, cenniki i inne.

Do najcenniejszych zbiorów należą: XVIII- wieczny plakat Nienawiść i żal Augusta von Kotzebue z 1792 roku; unikalny zbiór dokumentów Georga Friedlaendera z okresu Rewolucji 1848 roku; druki XIX- wieczne o charakterze politycznym (odezwy, apele, ustawy, akty prawne, m.in.: Obywatele! Żołnierze! A. Czartoryskiego z 1831 roku, Manifest Komitetu Głównego Francuskiego do Narodu Polskiego z 1831 roku, Głos Krajowca do Braci Wychodźców z 1852 roku); teatralia poznańskie, krakowskie, warszawskie i lwowskie wydane do 1945 roku; druki regionalne z okresu międzywojennego (m.in. Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920, opracowany i wydany przez Wydział Statystyczny m. Łodzi; Powstanie i rozwój Towarzystwa Akcyjnego Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” z 1926 roku, judaica).

W pracowni znajduje się księgozbiór podręczny składający się m.in. z encyklopedii, monografii teatralnych i filmowych i innych publikacji o tematyce teatralnej i filmowej, wydawnictw dotyczących druków ulotnych i plakatów, biografii dramaturgów, reżyserów i aktorów.

Dane kontaktowe

Sekcja Dokumentów Życia Społecznego

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-61

Skład osobowy