PROFIL PRACOWNIKA: Lucyna Chróścik

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

  • Dbanie o właściwy dobór zbiorów w Sekcji Dokumentów Życia Społecznego poprzez zakup antykwaryczny, dary, egzemplarz obowiązkowy i wymianę.
  • Opracowanie, udostępnianie, ochrona i właściwe przechowywanie dokumentów specjalnych.
  • Sporządzanie w formacie MARC21 opisów bibliograficznych dla dokumentów życia społecznego, zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe, wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA.
  • Prowadzenie inwentarzy i katalogowanie dokumentów w systemie bibliotecznym Symphony.
  • Pełnienie dyżurów, obsługa czytelników, opracowywanie kwerend i zestawień tematycznych, współorganizowanie wystaw.
  • Oprowadzanie wycieczek i przyjmowanie gości w Sekcji Dokumentów Życia Społecznego.
  • Prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości Sekcji Dokumentów Życia Społecznego.

KONTAKT I DYŻURY

Sekcja Dokumentów Życia Społecznego: 42-635-60-61

Jana Matejki 32/38 (Sekcja Dokumentów Życia Społecznego) pokój: P3 (stary gmach) 90-237 Łódź