Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Opis zadań

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii wchodzą zakłady, których pracownicy zajmują się działalnością naukową w następujących obszarach:

- językoznawstwo polskie,

- literaturoznawstwo polskie,

- dydaktyka języka polskiego i literatury.

W Instytucie realizowane są następujące kierunki studiów:

- filologia polska (studia I i II stopnia),

- logopedia z audiologią (studia I stopnia),

- logopedia (studia II stopnia),

- studia polskie z językiem angielskim (studia I stopnia).

Dane kontaktowe

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-52-14 e-mail: www: http://polonistyka.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek