PROFIL PRACOWNIKA: Michalina Biernacka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć z zakresu językoznawstwa (współczesny język polski) oraz specjalizacyjnych z nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

Prowadzenie badań naukowych dotyczących fonetyki współczesnego języka polskiego, kultury języka polskiego oraz glottodydaktyki polonistycznej (przede wszystkim fonodydaktyki).

BIOGRAM

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. Ukończyła także m.in. filologię południowosłowiańską (Uniwersytet Łódzki) i logopedię (Uniwersytet Warszawski). Od 2014 r. jest członkiem Redakcji Naukowej „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców” oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Posiada uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych. Od 2019 r. członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju (przy Radzie Języka Polskiego).

Od 2007 r. jest nauczycielem języka polskiego jako obcego, specjalizuje się w nauczaniu grup na poziomie A1 w skali ESOKJ, a także w kształceniu kompetencji fonologicznej uczących się.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się szeroko pojętym językoznawstwem, psycholingwistyką, neurolingwistyką i logopedią. Moje najnowsze zainteresowania naukowe skupiają się wokół integracji fonodydaktyki z instrumentarium fonetyki akustycznej oraz nauczaniem języka polskiego jako drugiego/obcego/odziedziczonego dzieci (szczególnie w wieku przedszkolnym) zarówno w kraju, jak i poza nim.

KONTAKT I DYŻURY