Wydział Filologiczny

Opis zadań

Wydział Filologiczny jest jednym z największych Wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. Zatrudnia ok 400 pracowników (pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych), kształci prawie 4.000 studentów na niemal 40 kierunkach studiów.

Pracownicy Wydziału Filologicznego prowadzą badania naukowe w różnych dyscyplinach naukowych. Główne to: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii. Współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych.

Istotną rolę w działalności Wydziału odgrywa współpraca z pracodawcami. Programy kształcenia na kierunkach Wydziału Filologicznego tworzone są z uwzględnieniem realiów zmieniającego się rynku pracy, a ich opracowywanie poprzedzają konsultacje ze środowiskiem biznesowym.

Zajęcia akademickie odbywają się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w samym centrum kampusu uniwersyteckiego, 2 km od Dworca Łódź Fabryczna. Do dyspozycji studentów są m.in. sale logopedyczne, pracownie językowe i translatoryczne, sala kinowa oraz studia: radiowe i telewizyjne.

Dane kontaktowe

Wydział Filologiczny

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-06 e-mail: www: www.filolog.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek