Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Opis zadań

Pracownicy jednostki zajmują się przede wszystkim badaniem literatury dawnej od średniowiecza po oświecenie w tym także edytorstwem naukowym. W obszarze zainteresowania Zespołu sytuuje się także literatura modernizmu, 20-lecia międzywojennego i pierwszych lat po II wojnie światowej, jak i współczesna literatura fantasy. Badania nad dokonaniami twórców należących do literatury pooświeceniowej prowadzą głównie osoby zajmujące się nauczaniem edytorskich przedmiotów technicznych (skład tekstu i grafika) oraz krytyką tekstu XIX i XX wieku. W obszarze zainteresowania badawczego pracowników Zakładu sytuuje się także funkcjonowanie literatury, literaturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych w Internecie (w ramach nauk pomocniczych).

Jednostka prowadzi specjalizacje zawodowe: Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych oraz Grafika komputerowa.

Dane kontaktowe

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-52-34 e-mail: www: http://filolog.uni.lodz.pl/kls/

Skład osobowy