Zakład Niemcoznawstwa

Opis zadań

Zakład Niemcoznawstwa jest jednym z czterech zakładów, wchodzących w skład powstałego w 2016 roku z połączenia dwóch katedr germanistycznych Katedry Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, Instytutu Filologii Germańskiej.

Badania niemcoznawcze były prowadzone przez pracowników łódzkiej germanistyki właściwie od początku jej powstania, czyli od lat powojennych. Obejmowały różne aspekty dotyczące kultury, historii oraz w mniejszym stopniu polityki Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Od wielu lat nasi pracownicy prowadzą badania nad wielokulturową przeszłością Łodzi i regionu oraz tożsamością regionalną. W ramach tych badań opracowywane są teksty z łódzkiego getta, teksty literackie Niemców i Żydów łódzkich, oraz niemiecka i żydowska prasa z Łodzi.

Nowsze badania obejmują studia nad takimi zagadnieniami jak związki literatury i publicystyki, niemiecka kultura pamięci, polityczne i kulturowe stosunki polsko-niemieckie, film i media audiowizualne w Niemczech, literatura Emigracji Wewnętrznej w okresie Trzeciej Rzeszy, literatura emigracyjna, homiletyka.

Nasi pracownicy prowadzą oraz są uczestnikami w wielu grantach naukowych, jak m.in.

  • Kultura literacka Łodzi do 1939 roku: Projekt nr 0100/NPRH4/H1a/83/2015 finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
  • Spuścizna literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów, efektem będzie tom z tekstami literackimi łódzkich Niemców: Numer projektu: 20L3081 finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
  • Literatura i kultura łódzkich Żydów 1918-1950. Krytyczna edycja źródeł: Projekt nr 0078/NPRH 2/H11/81/2012
  • Narodowe Centrum Nauki FUGA 2: staż podoktorski w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama-Mickiewicza w Poznaniu pod opieką prof. dr hab. Marii Wojtczak 2013/08/S/HS2/00224
  • Internationale Ernst-Wiechert-Gesellschaft Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (BKM). Tłumaczenie utworu autobiograficznego Ernsta Wiecherta Jahre und Zeiten; wraz z komentarzem naukowym oraz wydanie publikacji pod redakcją naukową, 00241/2014/JC

Prowadzimy seminaria, konwersatoria, warsztaty z zakresu niemcoznawstwa, tożsamości regionalnej, obrazu Łodzi w tekstach autobiograficznych łódzkich Niemców i Żydów, oraz problematyki łódzkiego getta: różne aspekty życia i umierania w getcie łódzkim w tekstach autobiograficznych, życie kulturalne i literackie łódzkiego getta, niemieckiej prasy w Łodzi do 1945 roku oraz aktualnej prasy niemieckiej – przegląd aktualnych wydarzeń i debat, niemieckiego przezwyciężania przeszłości – rozrachunku z III Rzeszą w niemieckich debatach publicznych po 1990 r., historii kultury niemieckiej.

Dane kontaktowe

Zakład Niemcoznawstwa

Skład osobowy