Zakład Traduktologii Języków Romańskich

Opis zadań

Kierownik Zakładu:

<main>

dr hab. prof. UŁ Magdalena Szeflińska-Baran

Skład osobowy:
dr hab. Dariusz Bralewski, adiunkt
mgr Fatima Casero Rodríguez, wykładowca
mgr Ilario Cola, starszy wykładowca

Główne kierunki badawcze

Zakład Traduktologii Języków Romańskich prowadzi badania w zakresie ogólnej teorii przekładu, zagadnień przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii, językoznawstwa kontrastywnego francusko-polskiego, pragmatycznych aspektów humoru językowego oraz dydaktyki przekładu:

‒ zagadnienia przekładu literackiego,
‒ strategie i techniki przekładowe,
‒ przekład specjalistyczny, zagadnienia terminologiczne w przekładzie,
‒ leksykografia kontrastywna francusko-polska w perspektywie przekładowej,
‒ stylistyka porównawcza,
‒ pragmatyka językowa humoru słownego,
‒ funkcje humoru językowego w dydaktyce języków obcych,
‒ dialektologia i historia języka włoskiego, elementy dialektalne we włoskiej poezji satyrycznej XVI w.,
‒ dydaktyka przekładu i dydaktyka języków obcych na poziomie uniwersyteckim (język francuski, włoski, hiszpański).

Współpraca międzynarodowa

‒ Uniwersytet w Kadyksie (wspólne konferencje, seminaria, studia doktoranckie, publikacje),
‒ Uniwersytet w Maastricht (konferencje, publikacje).

</main>

Masz jakieś pytania, na które nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na stronie? Zachęcamy do osobistego kontaktu z naszym sekretariatem. Czekamy na Ciebie w pokoju 4.46.

KONTAKT

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

42 665 51 50

romanistyka@uni.lodz.pl

LIN

Dane kontaktowe

Zakład Traduktologii Języków Romańskich

Skład osobowy