Instytut Romanistyki

Opis zadań

W Instytucie Romanistyki prowadzone są następujące kierunki studiów:

filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia;

filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia;

filologia włoska, studia stacjonarne I stopnia;

filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia.

W ramach programów studiów, oprócz języków podstawowych dla danej filologii, oferowane są języki: francuski, włoski, hiszpański oraz angielski.

Na drugim stopniu możliwe jest zdobycie uprawnień do nauczania w szkołach, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.


Dane kontaktowe

Instytut Romanistyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-50 e-mail: www: https://www.filolog.uni.lodz.pl/romanistyka

Skład osobowy

Lista jednostek