Zakład Italianistyki

Opis zadań

Zakład Italianistyki UŁ został powołany w 2010 r. Wyłonił się ze specjalizacji włoskiej łódzkiej romanistyki.

Zakład prowadzi studia I i II stopnia na kierunku filologia włoska ze specjalnością translatorską i nauczycielską. Powstanie kierunku filologia włoska związane jest z realizacją projektu PO KL EFS pt. „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ" (2010-2015).

Pracownicy Zakładu i współpracownicy / reprezentowana dyscyplina/specjalizacja/stanowisko

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (językoznawstwo włoskie; profesor uczelni) - Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (literaturoznawstwo włoskie i klasyczne; profesor)

prof. UŁ dr hab. Tomasz Kaczmarek (literaturoznawstwo włoskie i romańskie; profesor uczelni)

dr Tamara Roszak (językoznawstwo włoskie; st. wykładowca)

dr Joanna Ciesielka (językoznawstwo włoskie; adiunkt)

dr Joanna Ozimska (językoznawstwo włoskie; adiunkt)

dr Łukasz Jan Berezowski (językoznawstwo włoskie; adiunkt)

dr Anna Miller-Klejsa (n. o kulturze i religii; adunkt)

dr Stefano Cavallo (literaturoznawstwo włoskie; adiunkt)

dr Justyna Groblińska (językoznawstwo włoskie; adiunkt)

dr Katarzyna Kowalik (literaturoznawstwo włoskie i romańskie; adiunkt)

mgr Ilario Cola (językoznawstwo włoskie; st. wykładowca)

mgr Dorota Kaszak (j. włoski. lektor)

mgr Marta Sterna (j. włoski; doktorantka)

mgr Piotr Kowalski (j. włoski; doktorant)

mgr Agnieszka Michalska-Rajch (j. włoski; tłumaczenia; wykładowca)

mgr Anna Ignatowicz-Ottaviano (j. włoski, j. angielski; wykładowca)

mgr Aleksandra Sowińska (j. włoski; wykładowca)

dr Dagmara Milińska-Tran (j. angielski; wykładowca)

dr Olga Łabendowicz (j. angielski; wykładowca)

mgr Monika Orczyk (j. portugalski; wykładowca)

oraz inni pracownicy Instytutu Romanistyki UŁ i innych jednostek Wydziału Filologicznego UŁ


Główne kierunki badawcze

Zakład prowadzi badania w dyscyplinach językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.

W zakresie językoznawstwa pracownicy zakładu zajmują się szeroko pojętym językoznawstwem włoskim i romańskim, specjalizacje obejmują zaś badania nazw własnych (onomastyka i chrematonomastyka), terminologii specjalistycznych, przekładu pisemnego, ustnego oraz specjalistycznego, analizy dyskursu (medialnego, prasowego), nauczania języka włoskiego jako obcego (glottodydaktyki włoskiej).

W zakresie literaturoznawstwa podejmowane są tematy związane z literaturą włoską XX i XXI wieku oraz starożytną.

W zakresie nauk o kulturze i religii rozwijana jest problematyka recepcji włoskiej kinematografii oraz innych zagadnień związanych z włoską kulturą artystyczną.


Realizowane projekty

W Zakładzie realizowane są kolejne projekty strukturalne ze środków UE/EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym projekty POWER

- „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w UŁ” (POWR.03.01.00-00-KN55/18-00; więcej informacji: kliknij tutaj) oraz

- "Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych - (j. włoski)" (POWR.02.10.00-00-9014/20; we współpracy z PŁ; więcej informacji: kliknij tutaj lub tutaj).


Współpraca międzynarodowa

Współpraca z zagranicą Zakładu Italianistyki w ramach umów bezpośrednich i/lub programu Erasmus+ dotyczy następujących ośrodków akademickich:

Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie

Uniwersytet Rzym III

Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie
Uniwersytet Państwowy w Mediolanie

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie

Uniwersytet w Messynie

Uniwersytet w Palermo

Uniwersytet w Weronie

Uniwersytet w Sassari

Uniwersytet LUMSA w Rzymie

Uniwersytet w Turynie

Uniwersytet w Salerno

Uniwersytet w Genui

Uniwersytet w Bari

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici w Padwie

Uniwersytet w Molise

IULM w Mediolanie

Uniwersytet w Oviedo

Uniwersytet w Bukareszcie

Uniwersytet Łotewski w Rydze


Koordynator Erasmus+ i innych programów mobilnościowych italianistyki UŁ: dr Katarzyna Kowalik.


Dodatkowe informacje

Dostęp do opisów aktualnych programów i planów studiów filologii włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj.

Opis sylabusów przedmiotów filologii włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj.

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Italianistów "ItaliAMO" - informacje bieżące na stronie FB: kliknij tutaj.

Rekrutacja na studia fil. włoskiej I i II stopnia UŁ: kliknij tutaj. Opis kierunku: I stopień kliknij tutaj; II stopień kliknij tutaj.

Dane kontaktowe

Zakład Italianistyki

  • Pomorska 171/173 (Sekretariat Instytutu Romanistyki) pokój: 4.46 90-236 Łódź
tel: 42-665-51-50 e-mail: www: http://italianistyka.uni.lodz.pl/

Skład osobowy