PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Berezowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Łukasz Jan Berezowski

doktor nauk humanistycznych, językoznawca i literaturoznawca włoskiego obszaru językowo-kulturowego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (mgr: 2007, dr: 2012).

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Badania w dyscyplinie językoznawstwo w obszarze: przekładoznawstwa, przekładu specjalistycznego, juryslingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu, filozofii języka oraz leksykologii i leksykografii.

Prowadzone zajęcia: techniki translatorskie, warsztaty przekładu specjalistycznego (prawo, biznes i handel, ideologia i działalność społeczna), przekład ustny symultaniczny, narzędzia elektroniczne w tłumaczeniach, tłumaczenie z języka B na C i vice versa, wykład monograficzny przekładoznawczy, seminaria licencjackie i magisterskie.

Koordynator specjalności translatorskiej na kierunku filologia włoska, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UŁ (kadencja 2020-2024).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-51-50

e-mail: lukasz.berezowskiNOSPAM@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 4.56 90-236 Łódź

Dyżury

piątek: 15:00-16:00 s. 1.13 (po umówieniu się mailowym)