PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Berezowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny.

Badania w dyscyplinie językoznawstwo, w obszarze traduktologii, przekładu specjalistycznego, juryslingwistyki, dyskursu politycznego, socjolingwistyki oraz leksykografii.

Prowadzone zajęcia: techniki translatorskie, warsztaty przekładu specjalistycznego (prawo, biznes i handel, ideologia i działalność społeczna), przekład języka naukowego, narzędzia elektroniczne w tłumaczeniach, tłumaczenie z języka B na C i vice versa, wykład monograficzny przekładoznawczy, praktyczna nauka języka włoskiego (różne moduły), seminaria licencjackie i magisterskie.

Koordynator specjalności translatorskiej na kierunku filologia włoska, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UŁ (kadencja 2020-2024).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-51-50

Pomorska 171/173 (Sekretariat Instytutu Romanistyki) pokój: 4.56 90-236 Łódź