PROFIL PRACOWNIKA: Tamara Roszak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik dydaktyczny

Prowadzone zajęcia: Seminarium licencjackie, Praktyczna nauka języka włoskiego - sprawności zintegrowane, Praktyczna nauka języka włoskiego - kompetencje pisemne, Tłumaczenia pisemne. Historia języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej, Dialekty włoskie, Gramatyka kontrastywna włosko-polska, Fonetyka i fonologia języka włoskiego, Geografia kulturowa Włoch, Dydaktyka JW I - nauczanie kompetencji gramatycznych, Dydaktyka JW V - metody glottodydaktyczne do nauki języka włoskiego, Tutoring dydaktyczny

Pełnione funkcje: koordynator ds. jakości kształcenia, koordynator ECTS dla kierunku filologia włoska, założycielka i członkini Zespołu Redakcyjnego czasopisma Translatorica & Translata (redaktor naczelna czasopisma w latach 2016-2022)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-67-59

Pomorska 171/173 pokój: 4.56 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 17:00-18:30 Pokój 4.56