PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Kaszak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. prowadzę zajęcia praktyczne z języka włoskiego (ćwiczenia) na I i II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich na kierunku Filologia Włoska. (m.in. Wypowiedź ustna, Wypowiedź pisemna, Doskonalenie kompetencji leksykalnych

2. prowadzę zajęcia praktyczne z języka włoskiego (Sprawności zintegrowane) na studiach licencjackich (I, II i III rok) na Filologii Romańskiej

3. koordynuję proces dydaktyczny w zakresie Praktycznej Nauki Języka Włoskiego (PNJW) na I roku studiów licencjackich na Italianistyce

4. jestem koordynatorem dydaktyki języka włoskiego na Filologii Romańskiej (wszystkie roczniki studiów 1ego stopnia)

5. jestem opiekunem II roku studiów licencjackich na Italianistyce

KONTAKT I DYŻURY