PROFIL PRACOWNIKA: Jadwiga Czerwińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

redaktor naczelna pisma naukowego "Collectanea Philologica"

BIOGRAM

Jadwiga Czerwińska – profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelna „Collectanea Philologica”, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, The Classical Association, Centrum Latinitatis Europae, ŁTN, Towarzystwa Naukowego KUL, PTF; stypendystka m.in. Fondation Hardt pour L`Etude de L`Antiquité Classique, Vandoeuvres-Genève, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Zainteresowania naukowe obejmują teatr i dramat grecki (zwłaszcza tragedie Eurypidesa), filozofię grecką oraz recepcję kultury antycznej szczególnie w kulturze włoskiej. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym monograficznych opracowań polskich i włoskich na temat twórczości Eurypidesa. Za swą działalność otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, wiele nagród indywidualnych oraz nagrodę ministra. Jest autorką monografii: Człowiek Eurypidesa; Anthropeia physis come dramatis persona in Euripide; Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa; (współ.) Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów.

ZAINTERESOWANIA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

literaturoznawstwo, literaturoznawstwo klasyczne: greckie i łacińskie, teoria literatury, dramat antyczny, teatr antyczny – grecki i rzymski, recepcja kultury antycznej w renesansie i epokach późniejszych, filozofia, retoryka, translatoryka

OSIĄGNIECIA

MONOGRAFIE

1. Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, ss. 272.

2. Anthropeia physis come dramatis persona in Euripide, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 413.

3. Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa. Tragedia. Tragikomedia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 349.

4. [współ. K. Chiżyńska, M. Budzowska] Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, ss. 510.


Również autorka 97 artykułów i rozdziałów w monografiach.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-12:30 Dyżur: gabinet 4.62
środa: 10:00-10:30