PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Ciesielka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny.

Badania w dyscyplinie językoznawstwo, w obszarze socjolingwistyki, języków specjalistycznych (język medycyny) oraz glottodydaktyki.

Prowadzone zajęcia: dydaktyka języka włoskiego, język dziedzin artystycznych, praktyczna nauka języka włoskiego, seminarium licencjackie i magisterskie.

Opiekun praktyk nauczycielskich na kierunku filologia włoska, członek Rady Instytutu Romanistyki UŁ.


KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Sekretariat Instytutu Romanistyki) pokój: 4.46 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 15:15-16:45 p. 4.56 (po umówieniu się)