Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Opis zadań

Główne kierunki badawcze

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi badania naukowe w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz dydaktyki języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego. Pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:

− język obcy jako przedmiot nauczania i uczenia się;

− metodyka opracowywania materiałów glottodydaktycznych – aspekty teoretyczne i praktyczne;

− badania nad współczesną leksyką języka francuskiego – aspekty językoznawcze i dydaktyczne;

− interferencje międzyjęzykowe i wewnątrzjęzykowe;

− nowe technologie w nauczaniu języków obcych;

− podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej;

− dydaktyka tłumaczeń obcojęzycznych;

− historia dydaktyki języków obcych w Polsce.

Współpraca międzynarodowa

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki UŁ prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z następującymi uniwersytetami europejskimi:

− Uniwersytet Sabaudzki (Chambery, Francja): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne, udział pracowników Zakładu w programach Erasmus, Sokrates;

− Uniwersytet Justus-Liebig (Giessen, RFN): wspólne programy badawcze, konferencje naukowe, wspólne publikacje naukowe i dydaktyczne;

− Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) – program Erasmus;

− Współpraca z Międzynarodowym Towarzystwem Historii Dydaktyki Języka Francuskiego jako Obcego SLHFLES.

 

 

Dane kontaktowe

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich

Skład osobowy