PROFIL PRACOWNIKA: Anna Barańska-Szmitko

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

ZAINTERESOWANIA

W zakresie badań naukowych interesuje mnie wizerunek i dyskurs. Łączę w swojej pracy metody językoznawstwa i nauk społecznych. Fascynują mnie procesy komunikacyjne wpływające na konstrukcję dyskursu i wizerunku, zwłaszcza w nowych mediach. Obecnie skupiam się na komunikowanej w mediach społecznościowych autentyczności polityków jako jednym z wymiarów wizerunku oraz na autentyczności i autorytecie youtuberów doradzających w zakresie zdrowia psychicznego.

Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne: metody badania wizerurunku, metody badawcze w medioznawstwie i komunikacji, stylistyka praktyczna 4 (styl naukowy), seminarium licencjackie.


BIOGRAM

 • komunikolożka, mediolingwistka
 • autorka książek "Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania" (WUŁ, 2018) oraz "Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej" (WUŁ, 2018)
 • redkatorka monogarfii wieloautorskiej "Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna" (WUŁ, 2021)
 • kierownik grantu IDUB dla młodych naukowców "Autorytet doradzających w zakresie zdrowia psychicznego youtuberów nie-ekspertów"
 • kierownik grantu NCN MIniatura "Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny"
 • kierownik grantów dla młodych naukowców i grantów wewnętrznych Wydziału Fillogicznego UŁ w latach 2013, 2015, 2017, 2018, 2019-2022, 2023-2024.
 • współpracowała z University of Oslo (Norwegia), University of Leeds (Wielka Brytania), Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy), Comillas Pontifical University (Hiszpania).
 • certyfikowny tutor (certyfikat kursu "Master of Didactics in Excellent Teaching" realizowanego w Aarhus University, Dania)
 • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej oraz Komisji ds. Nagród na Wydziale Filologicznym UŁ
 • przewodnicząca Rady Zakładowej ZNP na Wydziele Filologicznym
 • członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.


NAGRODY

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa II stopnia za osiągnięcie dydaktyczne (redaktor i autor rozdziałów w publikacji „Metody badaniakomunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna”, WUŁ, Łódź, 2021) (2022)
 • Nagroda Dydaktyczna Dziekana Wydziału Filologicznego za wysoką jakość zajęć online w semestrze letnim 2019/20 (zajęcia: Copywriting) (2020)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za cykl publikacji „Wizerunek felietonisty – wpływy i sposoby werbalnego komunikowania” (2019)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej w konkursie „Doktorat ‘17” dla rozprawy doktorskiej „Kreowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu” (2018)
 • Wyróżnienie Rady Wydziału Filologicznego za rozprawę doktorską „Kreowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu” (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa I stopnia za podręcznik pt. „O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, WUŁ, Łódź 2010.” (2011)

BIOGRAM


 • komunikolożka, mediolingwistka
 • autorka książek "Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania" (WUŁ, 2018) oraz "Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej" (WUŁ, 2018)
 • redkatorka monogarfii wieloautorskiej "Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna" (WUŁ, 2021)
 • kierownik grantu IDUB dla młodych naukowców "Autorytet doradzających w zakresie zdrowia psychicznego youtuberów nie-ekspertów"
 • kierownik grantu MIniatura NCN "Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny"
 • kierownik grantów dla młodych naukowców i grantów wewnętrznych Wydziału Fillogicznego UŁ w latach 2013, 2015, 2017, 2018, 2019-2022, 2023-2024.
 • współpracowała z University of Oslo (Norwegia), University of Leeds (Wielka Brytania), Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy), Comillas Pontifical University (Hiszpania).
 • certyfikowny tutor (certyfikat kursu "Master of didactics" realizowanego w Aurus University, Dania)
 • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej oraz Komisji ds. Nagród na Wydziale Filologicznym UŁ
 • przewodnicząca Rady Zakładowej ZNP na Wydziele Filologicznym
 • członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

ZAINTERESOWANIA

W zakresie badań naukowych interesuje mnie wizerunek i dyskurs. Łączę w swojej pracy metody językoznawstwa i nauk społecznych. Fascynują mnie procesy komunikacyjne wpływające na konstrukcję dyskursu i wizerunku, zwłaszcza w nowych mediach. Obecnie skupiam się na komunikowanej w mediach społecznościowych autentyczności polityków jako jednym z wymiarów wizerunku oraz na autentyczności i autorytecie youtuberów doradzających w zakresie zdrowia psychicznego.

Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne: metody badania wizerurunku, metody badawcze w medioznawstwie i komunikacji, stylistyka praktyczna 4 (styl naukowy), seminarium licencjackie.

OSIĄGNIECIA


 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa II stopnia za osiągnięcie dydaktyczne (redaktor i autor rozdziałów w publikacji „Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna”, WUŁ, Łódź, 2021) (2022)
 • Nagroda Dydaktyczna Dziekana Wydziału Filologicznego za wysoką jakość zajęć online w semestrze letnim 2019/20 (zajęcia: Copywriting) (2020)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za cykl publikacji „Wizerunek felietonisty – wpływy i sposoby werbalnego komunikowania” (2019)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej w konkursie „Doktorat ‘17” dla rozprawy doktorskiej „Kreowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu” (2018)
 • Wyróżnienie Rady Wydziału Filologicznego za rozprawę doktorską „Kreowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu” (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa I stopnia za podręcznik pt. „O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, WUŁ, Łódź 2010.” (2011)

KONTAKT I DYŻURY

Nr tel. do pokoju 3.99: 42-665-53-73

Nr tel. do Sekretariatu Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: 42-664-53-54