Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Opis zadań

Działalność dydaktyczna

Na kierunku Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji przekazujemy wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Studia ukierunkowane są na projektowanie komunikacji zaspokajającej potrzeby współczesnych mediów oraz świata biznesu.

Oferta kierunku Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji obejmuje:

 • studia stacjonarne I stopnia
 • – specjalizacja: Dziennikarstwo
 • – specjalizacja: Reklama, design i komunikacja wizualna
 • studia stacjonarne II stopnia
 • – specjalizacja: Dziennikarstwo
 • – specjalizacja: Public relations i branding

Do dyspozycji studentów pozostają działające na Wydziale nowoczesne studio radiowe i telewizyjne, zajęcia zaś prowadzą zarówno teoretycy, jak i praktycy dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej.

Działalność naukowo-badawcza

Jesteśmy prężnie działającym zespołem, zainteresowanym szeroko rozumianym dziennikarstwem, mediami i mechanizmami komunikacji społecznej. Nasi badaczespecjalizują się w problematyce:

 • teorii i procesów komunikowania;
 • projektowania komunikacji werbalnej i wizualnej;
 • wywierania wpływu na odbiorców;
 • PR-u i kreowania wizerunku;
 • retoryki dziennikarskiej i medialnej;
 • dziennikarstwa wraz z jego specjalistycznymi odmianami;
 • warsztatu dziennikarskiego we wszystkich typach mediów;
 • estetycznych i artystycznych strategii komunikacyjnych;
 • kształtowania tożsamości w tekstach i praktykach kulturowych;
 • społecznej i komunikacyjnej funkcji sztuki.

Członkowie zespołu Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej byli wielokrotnie nagradzani za prace naukowe oraz realizowali projekty badawcze w ramach grantów oraz innych dotacji.

Współpracujemy z instytucjami dydaktycznymi, naukowymi i kulturowymi w Polsce oraz za granicą.

Dane kontaktowe

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-54 e-mail: www: www.dziennikarstwo.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek