PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Bachura-Wojtasik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

 • teoretyk radia, medioznawca, w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zatrudniona od 2010r.
 • autorka książki "Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 oraz współautorka trzech monografii:
  - "Już nie Żydowica a ocalona. Kobiety w Holocauście z z perspektywy radiowych narracji artystycznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022 (z Elizą Matusiak);
  - "Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 (z E. Matusiak);
  - "Dwa Teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
  (z E. Pleszkun-Olejniczakową i A. Pawlik);
 • pełni funkcję sekretarza ds. numerów dziennikarskich kwartalnika „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.
 • opiekun Radioznawczego Koła Naukowego
 • członek Rady Fundacji "Audionomia"
 • koordynator kierunkowydo spraw ECTS (wyjazdy w ramach Erasmus+)

ZAINTERESOWANIA

Podstawą jej zainteresowań badawczych są artystyczne gatunki radiowe i dźwiękowe: słuchowisko, reportaż, feature. W ostatnim czasie skupia się w swych badaniach na literaturze audialnej wobec Holocaustu. Interesuje ją również współczesna kultura – jej przemiany, właściwości, funkcje, a także kulturowe badania nad dźwiękiem (sound studies) i audiosferą.

OSIĄGNIĘCIA

 • laureatka Konkursu IDUB - Granty dla doświadczonych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych ed. II, temat projektu: Reportaże radiowe isłuchowiska o tematyce Zagłady – perspektywa autora i odbiorcy. Metoda triangulacji.
 • kierownik grantu pt. Literatura audialna wobec Holokaustu; NarodoweCentrum Nauki, konkurs Miniatura 3 (2019-2021)
 • wykonawca w grancie pt. Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy. Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji; kierownik grantu prof. Zygmunt Ziątek; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (2014-2015)
 • dotacje celowe Wydziału Filologicznego na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w latach 2012-2016 na badania Między fikcją i niefikcją. Radiowe gatunki artystyczne w radiofoniach polskiej i europejskich.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Kierownik Katedry) pokój: 3.101 90-236 Łódź