PROFIL PRACOWNIKA: Natalia Kowalska-Elkader

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się genologią radiową, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych i eksperymentalnych form radiowych. Interesują mnie formy synkretyczne, gatunki pograniczne, łączące elementy dokumentalne i fikcyjne, a także realizacje sztuki dźwiękowej.

BIOGRAM

Radioznawczyni, zajmuje się genologią radiową, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznych i eksperymentalnych audycji radiowych. Interesują ją formy synkretyczne, gatunki pograniczne, łączące elementy dokumentalne i fikcyjne. Nowy artykuł: "Polish Radio Art: The Case of Eugeniusz Rudnik..." https://www.tandfonline.com/eprint/MBQT7HJDD5NKXW7...

OSIĄGNIECIA

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2021 za cykl publikacji Hybrydyczne i eksperymentalne gatunki radia artystycznego.
  • Nagroda dydaktyczna Dziekana Wydziału Filologicznego 2020.

Projekty badawcze

  • Laureatka konkursu NCN Miniatura 5: kierownik projektu Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej, 2022.
  • Laureatka konkursu IDUB: kierownik projektu Eksperymentalne narracje radia artystycznego, Granty dla młodych badaczy Uniwersytet Łódzki Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, 2021-23.
  • Ars acustica i europejskie audycje eksperymentalno-artystyczne w ujęciu genologicznym: forma, estetyka, środki wyrazu, Fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego, 2020-21.
  • Eksperyment audialny w perspektywie genologicznej. Fundusz rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego, 2019-21.
  • Radiowy reportaż artystyczny: konstrukcja dokumentalno-artystyczna i narracja w dziełach polskich i zagranicznych. Dotacja celowa na prowadzenie w roku 2017 badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców, 2017.
  • Feature radiowy: geneza gatunku oraz jego transformacje na przykładach dzieł autorstwa polskich i zagranicznych twórców radiowych. Dotacja celowa na prowadzenie w roku 2016 badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców, Wydział Filologiczny UŁ, 2016.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: natalia.kowalska@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 3.100 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 11:45-12:45