PROFIL PRACOWNIKA: Anita Filipczak-Białkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W badaniach naukowych koncentruję się na zjawiskach oddziaływania na odbiorcę za pomocą komunikacji werbalnej. Zajmuję się badaniem dyskursu, szczególnie dyskursu ideologicznego, sposobami wzbudzania ciekawości odbiorcy, interesuję się teoriami komunikacji determinowanej płcią interlokutorów.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu perswazji i manipulacji, argumentacji, pragmatyki językowej, komunikacji interpersonalnej, barier w komunikacji, wystąpień publicznych, stylistyki praktycznej, a także seminarium licencjackie.

BIOGRAM

  • absolwentka filologii polskiej (2007) i psychologii (2021)
  • doktorat w dyscyplinie językoznawstwo: rozprawa pt. „Manifestowanie orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym”, promotor prof. dr hab. Grażyna Habrajska (2016)
  • pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (od 2007 r.)

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe sytuują się w obszarze nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz lingwistyki, a także psychologii. Przedmiotem moich dociekań są zjawiska oddziaływania na odbiorcę za pomocą komunikacji werbalnej. Zajmuję się badaniem dyskursu, szczególnie dyskursu ideologicznego, sposobami wzbudzania ciekawości odbiorcy, interesuję się teoriami komunikacji determinowanej płcią interlokutorów.

OSIĄGNIĘCIA

Jestem autorką dwóch monografii na temat dyskursu ideologicznego i kilkunastu artykułów naukowych.

Współorganizowałam kilka konferencji naukowych, m. in. „Poznawać. Tworzyć. Komunikować” (2011), „Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach” (2017), „Tajemnica sensu” (2019).

Współredagowałam kilka monografii, a także numerów tematycznych czasopisma naukowego "Folia Litteraria Polonica".

Byłam laureatką wewnątrzuczelnianych konkursów na projekt naukowy.

W działalności dydaktycznej szczególnie cennym dla mnie osiągnięciem jest obserwowany w trakcie zajęć rozwój kompetencji osobistych i społecznych studentów, z którymi współpracuję.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-53-54

Dyżury

wtorek: 09:00-09:45