Zakład Historii Języka Polskiego

Opis zadań

Zakład Historii Języka Polskiego skupia historyków języka o dużym doświadczeniu oraz różnorodnych zainteresowaniach, składających się w sumie na szeroki wachlarz obszarów badań, stosowanych metodologii oraz zakres czasowy: od średniowiecza po XX wiek. Główne pola badawcze to:

 • nazewnictwo miejskie Łodzi, język miasta, regionalizmy łódzkie;
 • polszczyzna przekładów Biblii, w tym onomastyka biblijna;
 • odmiana prawna języka, rozwój terminologii prawnej; wpływ Kodeksu Napoleona na polską terminologię prawną i język prawny;
 • lingwistyka płci;
 • genologia lingwistyczna, zwłaszcza rozwój gatunków publicystycznych i popularnonaukowych w XIX i XX wieku;
 • język pisarzy (M. Reja, H. Sienkiewicza);
 • kontakty językowe polsko-łacińskie, zwłaszcza historia leksykografii dwujęzycznej;
 • obyczaje językowe w dawnej Polsce;
 • bilingwizm w dziejach języka;
 • słowotwórstwo historyczne;
 • semantyka i stylistyka historyczna;
 • edycja tekstów dawnych;

Dane kontaktowe

Zakład Historii Języka Polskiego

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Skład osobowy