PROFIL PRACOWNIKA: Anita Pawłowska-Kościelniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

działalność naukowo-dydaktyczna

BIOGRAM

Ukończyłam studia z zakresu filologii polskiej w 2006 roku. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskałam w roku 2013 na podstawie rozprawy pt. „Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna”. W 2016 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia. Prowadzone zajęcia: gramatyka historyczna, teorie językoznawcze, językoznawstwo ogólne, etykieta językowa, zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia i alalia.

ZAINTERESOWANIA

- polszczyzna historyczna (historia obyczajów językowych, etykieta językowa, pragmatyka językowa, socjolingwistyka)

- profilaktyka i terapia wad wymowy

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.82 90-236 Łódź