PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Zarębski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Koordynacja działalności naukowej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii

2. Promocja Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

BIOGRAM

- 21.07.2021 r. - profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

- 2018-2019 - pracownik Uniwersytetu w Grenoble we Francji

- 2013 r. - doktor habilitowany w dyscyplinie językoznawstwo (Uniwersytet Łódzki)

- 2007-2008 - pracownik Uniwersytetu w Tuluzie we Francji

- od 2004 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego

- 2004 r. - doktor w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki)

- 2001 r. - magister filologii polskiej (Uniwersytet Łódzki)
ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

- historia języka polskiego (zwłaszcza morfologia, leksyka i stylistyka historyczna)

- onomastyka

- socjolingwistyka, kontakty językowe

- glottodydaktyka

OSIĄGNIECIA

Indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora UŁ

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii: 42-665-52-14

Pomorska 171/173 90-236 Łódź