PROFIL PRACOWNIKA: Anna Lenartowicz-Zagrodna

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Koordynacja działań promocyjnych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

BIOGRAM

 • Od października 2022: profesor uczelni / Uniwersytet Łódzki / Zakład Historii Języka Polskiego (Wydział Filologiczny)
 • Czerwiec 2022: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwo / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
 • Luty 2013 – wrzesień 2022: adiunkt / Uniwersytet Łódzki / Zakład Historii Języka Polskiego (Wydział Filologiczny)
 • Luty 2011 – marzec 2013: asystent / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki (Wydział Nauk Humanistycznych)
 • Czerwiec 2012: uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
 • 2008–20012: studia doktoranckie o profilu językoznawczym / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny / Katedra Historii Języka Polskiego
 • 2005–2010: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny
 • 2003–2008: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska / Uniwersytet Łódzki / Wydział Filologiczny

ZAINTERESOWANIA

 • polszczyzna historyczna (w tym polszczyzna biblijna i przekładowa, zwłaszcza pierwszej połowy XVI w.)
 • edycje tekstów staropolskich
 • translatoryka łacińska
 • leksykografia polsko-łacińska

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY

p. 3.83: 42-665-52-14

Pomorska 171/173 pokój: 3.94 (sekretariat) 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 13:30-15:00