PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Pietrzak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

działalność naukowo-dydaktyczna

BIOGRAM

Językoznawca w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień dotyczących teorii tekstu, genologii lingwistycznej (zwłaszcza gatunków prasowych w ujęciu historycznym) oraz stylistyki językoznawczej; autorka prac i artykułów poświęconych językowi i stylowi twórczości Henryka Sienkiewicza, m.in. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza (2004), Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego) (2014). Redaktor numeru specjalnego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 50 (2016): Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, współredaktor tomu pt. "Henryk Sienkiewicz. Język - semantyka, Warszawa 2019.

KONTAKT I DYŻURY

sekretariat katedr polonistycznych: 42-665-52-14

Pomorska 171/173 90-236 Łódź