PROFIL PRACOWNIKA: Kacper Bartczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Tytuł doktora habilitowanego otrzymałem w 2016 r. Od tego czasu pełnię funkcję Kierownika Zakładu Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej.

Zajmuję się badaniami nad poezją amerykańską, od romantyzmu, przez modernizm i post-modernizm, po współczesność. Badania te prowadzę w kontekstach historycznym, teoretycznym oraz porównawczym. W tym ostatnim aspekcie zestawiam często twórców amerykańskich z polskimi. Z tych perspektyw publikowałem prace naukowe o W. Whitmanie, E. Dickinson, W. Stevensie, W. C. Williamsie, Johnie Ashberym, Franku O'Harze, Robercie Lowellu, Louise Gluck, Charlesie Bernsteinie, Rae Armantrout, Peterze Gizzi oraz o poetach polskich: J. M. Rymkiewiczu, C. Miłoszu, Z. Herbercie. Zajmuję się również badaniami nad współczesną powieścią amerykańską, koncentrując się na takich autorach, jak Don DeLillo i Cormac McCarthy. Jestem również poetą w języku polskim, tłumaczem poezji amerykańskiej.

ZAINTERESOWANIA

Poezja amerykańska, poezja polska, przekład literacki, współczesna proza amerykańska.

OSIĄGNIECIA

Jestem dwukrotnym stypendystą Fundacji Fulbrighta oraz stypendystą Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Moja książka z esejami naukowymi, Świat nie scalony zdobyła nagrodę Literatury na Świecie, w 2010 r., w kategorii "nowe głosy w komparatystyce". Moja książka poetycka "Wiersze organiczne" (2015) była nominowana do najważniejszych polskich nagród w dziedzinie poezji (Gdynia i Silesius). W latach 2016-2018 byłem Jurorem Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

KONTAKT I DYŻURY