Katedra Filologii Słowiańskiej

Opis zadań

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Filologicznego UŁ prowadząca badania slawistyczne oraz studia I i II stopnia na kierunku filologia słowiańska.

Działalność naukowa

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ prowadzą badania dotyczące języków i literatur słowiańskich oraz realizują projekty naukowe. W badaniach poruszane są zagadnienia z zakresu lingwistyki (językoznawstwo konfrontatywne języków słowiańskich, w tym analiza przekładów, badania współczesnego języka bułgarskiego, serbskiego i słoweńskiego, historia języków słowiańskich, paleografia słowiańska), literaturoznawstwa (literatura cerkiewnosłowiańska ze szczególnym uwzględnieniem starobułgarskiej, literatura współczesna narodów słowiańskich), kultury (kultura ludowa i duchowa Słowian) i glottodydaktyki. W Katedrze Filologii Słowiańskiej powstają przekłady tekstów literackich z różnych epok, prac zagranicznych uczonych, a także redagowane są czasopisma naukowe i serie wydawnicze. Pracownicy Katedry współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Więcej informacji o aktualnie realizowanych grantach można znaleźć na stronie Katedry Filologii Słowiańskiej: http://slavica.uni.lodz.pl/granty/

Poza prowadzeniem stacjonarnych studiów slawistycznych, w Katedrze odbywa się kształcenie własnej kadry naukowej. Powstało tu wiele prac doktorskich i kilka habilitacyjnych.

Dydaktyka

Katedra Filologii Słowiańskiej oferuje naukę na kierunku filologia słowiańska na dwóch stopniach kształcenia (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie). S tudenci uczą się dwóch języków słowiańskich spośród czterech: czeskiego, bułgarskiego, słoweńskiego lub serbskiego. W toku studiów poznają również historię, kulturę i literaturę narodów słowiańskich oraz ważniejsze zagadnienia językoznawstwa słowiańskiego.

Więcej informacji na temat programów dydaktycznych można znaleźć na stronie Katedry Filologii Słowiańskiej: http://slavica.uni.lodz.pl/plany-studiow/

Dane kontaktowe

Katedra Filologii Słowiańskiej

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-10 e-mail: www: http://slavica.uni.lodz.pl/

Skład osobowy