PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Kręzel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

  • Praktyczna nauka języka czeskiego;
  • Przekład i analiza tekstów literackich (serbskich);
  • Przekład i analiza tekstów naukowych (czeskich i serbskich);
  • Najnowsza historia krajów słowiańskich (XX-XXI w.);
  • Historia Polski (studia polskie z językiem angielskim).

Opiekun Koła Naukowego Slawistów im. Św. św. Cyryla i Metodego.

Realizacja projektów badawczych:

- Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej (NCN);

- Między Serbią, Austrią, Polską a Rosją. Pamiętniki Symeona Piščevicia (1731-1797) – przekład na język polski i opracowanie naukowe unikatowego zabytku memuarystyki słowiańskiej z XVIII w. (NPRH);

BIOGRAM

Absolwent slawistyki (Wydział Filologiczny) oraz historii (Wydział Filozoficzno-Historyczny). Doktor nauk humanistycznych (2016), rozprawa doktorska: Etnos serbski. Czasy patriarchy Arsenija IV Jovanovicia Šakabenty (1698-1748). W latach 2014-2016 stażysta na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 01.10.2019 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego w ramach realizacji projektu badawczego: Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej.

ZAINTERESOWANIA

Literatura faktu, podróże, stare mapy oraz języki słowiańskie.

OSIĄGNIĘCIA

Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014)

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat KFS UŁ: 42-665-53-10

Pomorska 171/173 (Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej) pokój: 4.75 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 14:00-15:15 4.75