PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Skowronek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Koordynator kierunku filologia słowiańska ds. przebiegu studiów.

Zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2023/2024: historia literatury serbskiej, seminarium magisterskie, intertekstualny wymiar kultury średniowiecznej (zajęcia specjalistyczne / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych).

Realizacja projektów badawczych:

1. Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed Methods / Orthodox Slavic Linguistic Varieties at the Threshold of Modernity: Continuity and Innovation. A Mixed-Methods Approach (NCN, 2022-2025).

2. Polonica w archiwum prof. Bojana Penewa (Fundusz Rozwoju Naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-2024).

3. Bogomilism in History and in the Present Day (Fundacja Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii, 2024-2027).

4. Średniowieczna herezjologia bizantyńsko-słowiańska, emocje i argumenty (IDUB 2023-2024).

5. Supraski antologion liturgiczny Mateusza Dziesiątego z 1507 roku - opracowanie naukowe i przekład na język polski najstarszego liturgicznego rękopisu z Supraśla (NPRH, Uniwersytet w Białymstoku, 2024-2027).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź