PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Skowronek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Koordynator kierunku filologia słowiańska ds. przebiegu studiów.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023: historia literatury serbskiej, współczesne zjawiska literackie w krajach słowiańskich, teoria przekładu, seminarium magisterskie.

Realizacja projektu badawczego Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej) pokój: 4.88 90-236 Łódź