PROFIL PRACOWNIKA: Steliana Aleksandrova

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzone zajęcia (ćwiczenia): praktyczna nauka języka bułgarskiego, przekład i analiza tekstów użytkowych, przekład i analiza tekstów biznesowych, Język bułgarski w turystyce i biznesie, tłumaczenia ustne.

Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych.

Członek Zespołu ds. promocji i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

BIOGRAM

Wykształcenie:

Od 1990 r. do 1995 r.: Liceum im. Wasiła Apriłowa, m. Gabrowo, Bułgaria, specjalność: Język bułgarski i literatura bułgarska (z nauką języka angielskiego);

Od 1995 r. do 2000 r.: Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), specjalność: Filologia Słowiańska (z językiem polskim), uzyskany tytuł: magister, kwalifikacja zawodowa: filolog, nauczyciel języka bułgarskiego i literatury bułgarskiej.

Przebieg pracy naukowej:

Od 10.2000 r. do 06.2004 r. i od 09.2010 r. do 09.2015 r.: Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki, zajmowane stanowisko: asystent

Od 10.2015 r.do 11.2019 r.: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, wykładowca

Od 11.2019 r. do 01.2023 r.: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, starszy wykładowca.

Od 02.2023 r.: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, asystent.


Tłumacz języka bułgarskiego

ZAINTERESOWANIA

teoria przekładu, glottodydaktyka, literatura

OSIĄGNIECIA

Kilka nagród w konkursach na przekład poezji polskiej zorganizowanych przez Związek Tłumaczy w Bułgarii i Instytut Polski w Sofii.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 4.73 90-236 Łódź

Dyżury

piątek: 13:30-14:15