PROFIL PRACOWNIKA: Sanja Miletić

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzone zajęcia (ćwiczenia): Praktyczna nauka języka serbskiego, Język serbski w turystyce i biznesie, Przekład tekstów biznesowych, naukowych i użytkowych, Tłumaczenie ustne

Organizacja różnorodnych imprez kulturalnych, związane z Serbią i językiem serbskim

Członek Zespołu ds. promocji i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Praca i z językiem chorwackim

BIOGRAM

1998-2002 – Gimnazjum w Zrenjaninie (Serbia), profil społeczno-językowy;

2002-2007 – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie (Serbia), kierunek: język serbski i lingwistyka, uzyskany tytuł: magister, kwalifikacja zawodowa: filolog, nauczyciel języka serbskiego i literatury (diplom nostryfikowany w Polsce w 2010 roku); uzyskany tytuł: profesor literatury i języka serbskiego;


Zatrudnienie:


2008 (lipiec-sierpień) lektor języka serbskiego w Letniej szkole języka serbskiego jako obcego dla obcokrajowców na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie (Serbia);

od 2008 (październik) lektor języka serbskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ


ZAINTERESOWANIA

glottodydaktyka, literatura, historia, muzyka

OSIĄGNIĘCIA

uczestniczenie w różnych konferencjach polskich i międzynarodowych


KONTAKT I DYŻURY

Numer sekreteariatu Katedry Filologii Słowiańskiej: 42-665-53-10

Pomorska 171/173 (Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej) pokój: 4.73 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 10:45-11:30 gabinet 4.73
czwartek: 10:45-11:30 gabinet 4.73