PROFIL PRACOWNIKA: Milijana Simonović

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęcia (ćwiczenia): Praktyczna nauka języka serbskiego

BIOGRAM

1994r. ukończyła studia na kierunkach literatura jugosłowiańska i literatura powszechna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie

2007r. obroniła pracę magisterską pt. Poezija Miloša Crnjanskog i Rastka Petrovića i ekspresionističko slikarstvo [Poezja Miloša Crnjanskiego i Rastka Petrovicia i malarstwo ekspresjonistyczne, na kierunku nauka o literaturze (dodatkowe 4 semestry nauki po czteroletnich studiach podstawowych), na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie

2016r. uzyskała tytuł doktora nauk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie pt. Umetnička i poetička koherentnost i srodnost dela Rastka Petrovića i Save Šumanovića [Koherencja artystyczna i poetycka oraz podobieństwo dzieł Rastka Petrovicia i Savy Šumanovicia]

ZAINTERESOWANIA

intermedialność w sztuce, fenomenoliogiczne poziomy tłumaczenia dzieł literackich, sztuka narodowa w kontekście europejskim

OSIĄGNIĘCIA

uczestniczenie i publikowanie w różnych konferencjach serbskich i międzynarodowych, oraz publikacje w różnych czasopismach naukowych

autorka monografii: Dva pjesnika i slika, Szid-Belgrad, Serbia, 2013r.

Susreti (Poetička preplitanja dela Rastka Petrovića i Save Šumanovića), Szid, Serbia, 2017r.

KONTAKT I DYŻURY

Numer sekreteariatu KFS: 42-665-53-10

Pomorska 171/173 (Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej) pokój: 4.73 90-236 Łódź