Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

Opis zadań

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia kursowe z historii i teorii literatury, analizy tekstu literackiego, poetyki i stylistyki (ze szczególnym uwzględnieniem stylu naukowego, dziennikarskiego, literackiego), wprowadzenia do dziennikarstwa prasowego (redakcja tekstów, gatunki i styl publicystyki), teorii i praktyki przekładu literackiego, translacji tekstów teatralnych oraz zajecia opcjonalne z zakresu estetyki współczesnego teatru, filmu, komiksu i innych mediów oraz polsko-niemieckich relacji na polu kultury.

W ramach Zakładu redagowana jest seria naukowa Lodzer Arbeiten zur Kultur- und Literaturwissenschaft (wydawnictwo PETER LANG). Zakład współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami naukowymi i instytucjami kultury, m.in. z austriackim Kulturforum oraz Österreichische Gesellschaft für Germanistik, z Uniwersytetami niemieckimi i austriackimi, m.in. w Giessen, Bielefeldzie, Berlinie (FU), Trewirze, Regensburgu, Lipsku, Monachium i Wiedniu, z którymi organizował szereg projektów.

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej obejmują dziedzinę literaturoznawstwa i szeroko pojętego kulturoznawstwa. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny oraz interkulturowy i dotyczą następujących zagadnień szczegółowych:

 • współczesna literatura niemieckojęzyczna,
 • teatr współczesny (w szczególności recepcja teatru niemieckojęzycznego w Polsce, teatr postdramatyczny, polityczność teatru),
 • modernizm i awangarda literacka,
 • narratologia,
 • intermedialność,
 • literatura i polityka,
 • utopia i antyutopia w literaturze,
 • literatura porównawcza i studia komparatystyczne (literatura polska i niemieckojęzyczna, twórczość polskich emigrantów w Niemczech),
 • antropologia literacka: elementy emotion studies, kognitywizm, krytyka etyczna, teoria rezonansu czytelniczego („literatura w czytelniku”),
 • komiks i nowela graficzna (ze szczególnym uwzględnieniem komiksowych adaptacji tekstów literackich oraz autobiografii komiksowej),
 • społeczno-kulturowa tożsamość płci w literaturze i sztuce.

Dane kontaktowe

Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

Skład osobowy