Katedra Dramatu i Teatru

Opis zadań

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Dramatu i Teatru obejmują dwie podstawowe dziedziny teatrologii – historię oraz teorię dramatu i teatru.

Katedra Dramatu i Teatru powstała w 1967 roku. Jej kolejnymi kierownikami byli profesor Stanisław Kaszyński (1967-1988), profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska (1988-1994), profesor Sławomir Świontek (1994-2001), profesor Małgorzata Leyko (2001-2022), a obecnie funkcję tę pełni profesor Karolina Prykowska-Michalak (od 2022).

Aktualnie prowadzone badania dotyczą następujących tematów:

 • teoria i estetyka teatru oraz historia doktryn teatralnych;
 • historia i teoria dramatu/teatru niemieckiego i francuskiego;
 • teatr żydowski w Polsce jako zjawisko artystyczne i kulturowe;
 • polska, niemiecka i żydowska przeszłość teatru w Łodzi oraz jego współczesność;
 • nowe formy w polskim teatrze alternatywnym;
 • gatunki dramatyczno-teatralne we współczesnym teatrze muzycznym;
 • związki między indyjską i europejską estetyką teatru;
 • terapia przez teatr;
 • sacrum w dramacie i w teatrze;
 • teoria dramatu jako tekstu scenicznego;
 • forma dramatyczna jako złożony system dynamiczny;
 • systemy organizacyjne teatrów europejskich.

Dane kontaktowe

Katedra Dramatu i Teatru

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Skład osobowy