PROFIL PRACOWNIKA: Karol Jóźwiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczy, aktualnie realizuje grant badawczy NCN "Filosowietyzm we włoskiej post-faszystowskiej kuturze filmowej". Najważniejsze obszary badawcze stanowią: sztuka i kultura polska w perspektywie transnarodowej, dyplomacja kulturowa między Włochami a krajami bloku sowieckiego w okresie zimnej wojny, wybrane zagadnienia z historii sztuki, filmu i fotografii polskiej XX wieku (twórczość Zofii Rydet, Stefana Themersona, Andrzeja Różyckiego, Michała Waszyńskiego). Autor książki: "Koncepcja języka rzeczywistości Pier Paolo Pasoliniego" (IBL PAN, Warszawa 2019), oraz współautor książki "Ślady pamięci. Historie Zofii Rydet" (razem z Tomaszem Ferencem i Andrzejem Różyckim, WUŁ, Łódź 2020).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Katedra Dramatu i Teatru) pokój: 3.28 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 11:00-12:00 Niezbędne umówienie terminu spotkania poprzez email: karol.jozwiak@uni.lodz.pl