PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Wielechowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: produkcja teatralna i organizacja widowisk, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, kultura i sztuka współczesna.

2. Sprawowana funkcja: opiekun praktyk studenckich na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk.

3. Niezależnie od obowiązków wynikających z pracy na stanowisku dydaktycznym, prowadzenie działalności naukowej w obszarze dyscyplin: nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce.

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy: 42-665-51-33

Pomorska 171/173 (Katedra Dramatu i Teatru) pokój: 3.29 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:30-14:30 konsultacje online - proszę o wcześniejsze umówienie spotkania przez wiadomość e-mail
środa: 12:15-13:15 konsultacje stacjonarne, p. 3.29