PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Budzowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów I i II stopnia studiów, różnych kierunków (produkcja teatralna i organizacja widowisk, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki).

2. Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie nauk o sztuce oraz nauk o kulturze i religii.

3. Promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy: 42-665-51-33

Pomorska 171/173 pokój: 3.30 90-236 Łódź