Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Opis zadań

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki powstał w roku 2007 jako Zakład Teorii i Praktyki Przekładu, zaś pięć lat później przyjął nazwę Zakład Translatoryki. Komponent glottodytaktyczny został dodany w roku 2019, kiedy to do Zakładu dołączyło czworo pracowników likwidowanej Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki. Poszerzenie składu osobowego jednostki zaowocowało także prowadzeniem interdyscyplinarnych badań w zakresie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia głównie na kierunkach filologia angielska i translatoryka, a także studiach podyplomowych Tłumaczenia Specjalistyczne. W skład jednostki wchodzą teoretycy i praktycy przekładu, nauczyciele języka angielskiego oraz tłumacze przysięgli. Zakład prowadzi projekty w zakresie teorii i praktyki przekładu ustnego, specjalistycznego i audiowizualnego, a także kształcenia nauczycieli.

W Zakładzie funkcjonuje Laboratorium Okulograficzne Tr@k.

Dane kontaktowe

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

  • Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Skład osobowy