PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Waliński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku filologia angielska, w tym konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów dotyczących przekładu nieliterackiego, słownictwa specjalistycznego (terminologii), językoznawstwa kognitywnego, językoznawstwa korpusowego i innych. Promotor dwóch praca doktorskich.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 408 90-236 Łódź